| FACULTY OF ECONOMICS AND MANAGEMENT
list of latest announcement

Welcome to Mrs. Dalina Kamarudin, Assistant Registrar N44 to FEP.

She will be in the Deputy Dean Office (Research & Industry and Community Relationy).

Dengan sukacita Pihak Fakulti Ekonomi dan Pengurusan mengucapkan setinggi-tinggi ucapan tahniah kepada Prof. Madya Dr. Mazlina Mustapha di atas kenaikan pangkat beliau dari jawatan Pensyarah Kanan DS52 ke jawatan Profesor Madya DS54 berkuatkuasa mulai 1 Julai 2017.
 
Tahniah diucapkan.
Dengan sukacitanya dimaklumkan Datin Paduka Naib Canselor telah melantik Prof. Madya Dr. Mazlina Mustapha sebagai Ketua Jabatan Perakaunan dan Kewangan, FEP bagi tempoh tiga (3) tahun mulai 1 Ogos 2017 hingga 31 Julai 2020.
 
Tahniah diucapkan.
FACULTY OF ECONOMICS AND MANAGEMENT
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0389467600
0389486188
C1513373721