| FACULTY OF ECONOMICS AND MANAGEMENT
  • Prasiswazah ( Sepenuh Masa )

Kalendar Akademik  l Maklumat Akademik  l  Konvokesyen  l  Buku Panduan Pelajar  l Peluang Pekerjaan  l  Kemahiran Insaniah  l  Sistem Atas Talian  l  Jadual Pengangkutan

  • Prasiswazah ( Separuh Masa - Program Eksekutif )

Kalendar Akademik  l  Maklumat Akademik  l  Konvokesyen  l  Buku Panduan Pelajar  l Peluang Pekerjaan  l  Kemahiran Insaniah  l  Sistem Atas Talian  l Jadual Pengangkutan

  • Pascasiswazah

Kalendar Akademik  l  Maklumat Akademik  l  Konvokesyen  l  Buku Panduan Pelajar  l Peluang Pekerjaan  l  Kemahiran Insaniah  l  Sistem Atas Talian  l Jadual Pengangkutan

.

.

Undergraduates

Graduates

C1503481904