Akademik | FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN

akademik

Dalam usaha untuk memastikan bahawa UPM sentiasa menjadi Pusat Pengajian dan Penyelidikan yang terunggul dan tersohor di seantero dunia seiring dengan visinya, iaitu menjadi sebuah universiti bereputasi antarabangsa, UPM sentiasa menitikberatkan kandungan program yang ditawarkan bertepatan dengan pasaran kerja semasa.

Program prasiswazah yang ditawarkan: i) Bacelor Ekonomi; ii) Bacelor Pentadbiran Perniagaan; iii)...selanjutnya...
Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, Universiti Putra Malaysia (UPM) adalah sebuah institusi yang sangat...selanjutnya...
UNIT PROGRAM EKSEKUTIF (UPE), FEPUPE adalah sebuah unit yang menyelaraskan penawaran program...selanjutnya...